Paro-traject

Om ernstige PARODONTITIS te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplak en tandsteen, verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de tandplak boven het tandvlees zal gedisciplineerd door de patiënt zelf gedaan moeten worden. De MONDHYGIËNE zal ten opzichte van de situatie in het verleden vaak moeten verbeteren. De behandeling valt of staat namelijk bij een goede mondhygiëne.

Afhankelijk van de ernst van de parodontitis en andere factoren kan gekozen worden voor verschillende manieren om de parodontitis aan te pakken. Dit kan variëren van meerdere keren per jaar een gebitsreiniging, voorlichting met bijsturen en verbeteren van de mondhygiëne of een intensieve behandeling, het zogenaamde ‘paro traject’. Hieronder staat globaal het ‘parotraject’ beschreven.

Onderzoeksfase

Onder andere de diepte en de bloeding van de (TANDVLEES)POCKETS worden genoteerd in een PARODONTIUMSTATUS. Hierdoor kan de ernst van de parodontitis precies vast worden gelegd en het dient daarnaast als nulmeting om de progressie of verbetering in de toekomst mee te kunnen vergelijken. Daarnaast worden er in vraaggesprek (ANAMNESE) specifieke (medische en psychosociale) vragen gesteld die de oorzaak en de progressie van de parodontitis kunnen verklaren.

Gebitsreiniging boven en onder het tandvlees

Na het onderzoek zal er actief behandeld worden. De plak en tandsteen onder het tandvlees zal door de tandarts en/of mondhygiënist verwijderd moeten worden. Dit wordt gedaan met met speciale instrumenten. Dit wordt een professionele gebitsreiniging of scaling and rootplaning genoemd. Over het algemeen is dit zeer arbeidsintensief werk en vier zittingen van een uur zijn eerder regel dan uitzondering. De behandeling vindt ook vaak plaats onder plaatselijke verdoving. Bij elke zitting wordt ook de mondhygiëne gecontroleerd en bijgestuurd. Pas als de tandplak en tandsteen onder het tandvlees verwijderd is en de patiënt zelf in staat is om zijn gebit goed schoon te houden, dan is de eerste fase van de behandeling voltooid.

Scaling en rootplaning

Doordat de plak en tandsteen onder het tandvlees door de tandarts en/of mondhygiënist wordt weggehaald, verdwijnt de ontstekingsreactie. Het tandvlees komt weer strak tegen de tand aan te liggen. Het parodontium is gezond(er), de POCKETSONDE meet ondiepe(re) en niet bloedende pockets.

Het verloren gegane steunweefsel (bot) zal zich helaas niet of nauwelijks herstellen. Tijdens de genezing kan het tandvlees zich terug gaan trekken en de tandhalzen worden soms (tijdelijk) gevoelig door de behandeling. De patiënt moet elke dag de mondhygiëne goed uitvoeren om herinfectie van de pockets te voorkomen. Een tussentijds beoordeling kan nodig zijn om te beoordelen of het de goede kant op gaat.

De evaluatie

Het parodontium heeft tijd nodig om na de gebitsreiniging te herstellen. Over het algemeen zal er drie maanden gewacht worden voordat de patiënt weer uitgebreid onderzocht wordt, dit kan overigens per patiënt verschillend zijn. Na deze drie maanden worden alle gegevens opnieuw gemeten en genoteerd op een parodontiumstatus (evaluatiestatus). Deze fase wordt de evaluatie genoemd.